All Volumes & Issues

Books

Innovations in Agriculture, Environment and Health Research for Ecological Restoration

Editors: Hemlata Pant, Ambreesh singh Yadav, Manoj Kumar Singh, Jyoti Verma, Vivek Kumar Srivastava and Ashish Kumar

Year : 2019 ISBN: 978-81-923535-5-5

Tamater

Author: Shailendra P. Singh

Year : 2019 ISBN : 978- 81-923535-6-2

New Approaches in Agricultural, Environmental and Nutritional Technology (vol -2)

Editors: Hemlata Pant, Manoj Kumar Singh, D.k . Srivastava and Vandana Mathur

Year : 2018 ISBN: 978-81-923535-3-1

New Approaches in Agricultural, Environmental and Nutritional Technology (vol - 1)

Editors: Hemlata Pant, D K Srivastava, Preeti Singh, Devendra Swaroop

Year : 2018 ISBN: 978-81-923535-2-4

Manushya Me Hone Wale Kuch Mahatvapurn Rog va unka Nidan

Author: Hemlata Pant, Manoj Kumar Singh

Year : 2018 ISBN: 978-81-923535-4-8

Krishi avum Parvavaran me jaive Prodyogiki ki Upadeyata

Author: Hemlata Pant and A.S.Ninawe

Year : 2017 ISBN : 978- 81-923535-0-0

Emerging Trends in Agricultural, Environmental and Rural Development : Challenges and Solution

Editors: Hemlata Pant, Kamlash Singh, Devendra Swaroop, Manoj Kumar Singh

Year : 2017 :978-81-923494-9-7

Vyavasaik Maun Palan

Author: Anirudh Singh and Mahendra singh

Year : 2016 978- 81-923494-4-2

Technological Innovation in Agriculture and Rural Development

Editors: Hemlata Pant, Manoj Kumar Singh, Mukesh Pati and Babita Chaudhary

Year : 2016 978-81-923494-6-6

Natural Resource Management for sustainable Agriculture & Rural Development

Editors: Hemlata Pant and Manoj Kumar Singh

Year : 2016, ISBN : 978-81-923494-8-0

Innovative and Modern Technologies for Sustainable Agriculture and Rural Development

Editors: A.k.Pandey, Gopal Pandey and Hemlata pant

Year : 2014,ISBN : 978-81-923494-3-5

Recent Advances in Agricultural and Environmental Technology

Editors: Hemlata pant, Nalin kumar Mishra and Manoj Kumar Tripathi

Year : 2013, ISBN: 978-81-923494-7-3

Mushroom Utpatan Dairy

Author: Hemlata Pant

Year : 2013, ISBN : 978-81-923494-2-8

Mushroom Utpatan Takneek

Author: Hemlata Pant

Year : 2012 , ISBN : 978-81-923494-1-1

Recent Advances in Agricultural Biotechnology

Editors: k.Pandey, Gopal Pandey and Hemlata pant

Year : 2012, ISBN : 978-81-923494-0-4

Pamphlets

  • Chana Tatha Arhar ke Janoo Me Lagne wale Ukdha Roge Ka Ekkikrit Prabandhan.
  • Matsya Palan Dwara Grameen Vikas AurArthik Unnati.
  • Oyster Mushroom Utpadan se Grameen Vikas AvamArthik Unnati.
  • Mushroom Spawn Utpadan ke Vaigyanic Taknik.
  • Mushroom Ke Vividh Swadishat Vyanjan
  • Subjiyon ki Jarh gath vyahdi perAkikritjeev prabandhan